Books

English Books

I plan to publish a 24-page booklet each year as an update of the research of that year.

books

Local Wild Edible Plants (WEP)

Practical conclusions from the latest research: Healthy food from local natureAmazon

Read More
books

Field Guide to Local Wild Edible Plants (WEP)

Practical conclusions from the latest research: Healthy food from local natureAmazon

Read More

Finnish Books

books

Totuus Syötävistä Luonnonkasveista

eli miksi uskallan syödä lähiluonnon kasveista kestävästi keräämääni ruokaa: OSA I: Tieteellisiä perusteita käytännönläheisesti.BookyAdlibrisWildedibleplants

Read More
books

TERVEYTTÄ LÄHILUONNOSTA

Teoksessa esitellään ainutlaatuisen perusteellisesti 75 Suomessa esiintyvää syötävää luonnonkasvilajia, joista miltei kaikki ovat luonnossa yleisiä. Muutama laji on Suomessa
puutarhakarkulaisina. Lajit on valittu siten, että niillä on: 1) kansainvälisesti pitkä
käyttöhistoria, tuhansia, tai ainakin satoja vuosia; 2) laaja levinneisyys, koska useimmat ovat
kulkeutuneet ihmisten mukana eri puolille maapalloa sekä 3) kokeellista tutkimusta, jonka
mukaan ne ovat oikealla tavalla nautittuina edistävät terveyttä ja pitkää ikää. Teokseen
liittyvät tekijän ottamat selkeät valokuvat helpottamaan lajien tunnistusta ja hyötykäyttöä.
Teoksessa on jokaisesta lajista uusimmista tutkimuksista (2016–2021) tiivistettyä tietoa, jota
ei ole saatavissa mistään muualta. Lajit esitellään aina käytön kannalta kolmen näkökohdan
avulla: 1) Terveyttä edistävät ja sairauksia ehkäisevät ominaisuudet kokeellisten
tutkimusten mukaan. Erityisesti tekijä mainitsee aina kunkin lajin esittelyssä, montako
Alzheimerin tautia ehkäisevää ainetta kokeellisissa tutkimuksissa on löytynyt. 2)
Mahdolliset tutkimuksiin perustuvat varoitukset tuodaan esiin esim. allergioista tai
oksaalihaposta. 3) Käyttöehdotuksia, jotka tekijä on itse testannut ja hyviksi havainnut.
Välimeren ruokavalio on eniten tutkittu ja terveellisimmäksi osoittautunut. Siihen on
alkuaan kuulunut syötävien luonnonkasvien hyödyntäminen keitettyinä seoksina. Teoksessa
perustellaan, miksi tämä on viisas käytäntö myös Suomessa. Teoksessa osoitetaan, että
Suomen syötävät luonnonkasvit sisältävät paljon samoja terveyttä edistäviä aineita, joita on
Välimeren maiden syötävissä luonnonkasveissa. Teoksessa kerrotaan kokeellisten
tutkimusten tuloksia sellaisina kuin ne on esitetty. Teoksessa korostetaan syötävissä
luonnonkasveissa olevien terveyttä edistävien aineiden merkitystä sairauksien ehkäisyssä.
On parempi ehkäistä sairaudet ennalta, koska moniin sairauksiin ei tunneta
parannuskeinoja. Monien sairauksien oireita voidaan kokeellisten tutkimusten mukaan
lievittää syötävien luonnonkasvien sisältämillä aineilla. Monet kasvien sisältämistä aineista
ovat puhtaina ihmiselle myrkyllisiä. Ne edistävät terveyttä ja ehkäisevät sairauksia ruuassa,
luonnollisina seoksina muiden terveyttä edistävien aineiden kanssa.
Teoksessa tuodaan esiin, miten uusimpien tutkimusten (2016–2021) mukaan syötävät
luonnonkasvit kannattaa valmistaa ruuaksi.
Kirjoittaja Mauri K. Åhlberg on Helsingin yliopiston Biologian ja kestävän kehityksen
didaktiikan professori, joka eläkkeelle jäätyään vuoden 2014 alusta otti
tutkimuskohteekseen syötävien luonnonkasvien tutkimusten analysoinnin ja niistä
mahdollisimman selkeiden opaskirjojen tekemisen.

Read More